Βήμα-6 Σταθερή IP στον server

Submitted by johnknowhow on Κυρ, 10/14/2018 - 23:16
binary

Πώς θα κάνουμε σταθερή την ip του server μας

Την πρακάτω διαδικσία θα πρέπει να την εκτελέσουμε από το τερματικό του server μας.

Εννοείτε ότι μετά από τις ρυθμίσεις στον router γνωρίζουμε το εύρος των ip που μπορεί να δώσει ο router (το εξηγώ στο βήμα 4) και έχουμε ξεκαθαρίσει ποιά σταθερή ip θέλουμε να λαμβάνει ο server μας.

Από το τερματικό του server δίνουμε την παρακάτω εντολή :

sudo nano /etc/network/interfaces

Η εντολή αυτή θα ανοίξει το αρχείο interfaces για να το μεταβάλλουμε

Πιθανότα θα δούμε κάτι τέτοιο :

  • auto eth0 <------ (αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό)
  • iface eth0 inet dhcp

 

Αλλάζουμε τη λέξη dhcp σε static και στην κάτω γραμμή προσθέτουμε το address , το netmask και το gateway έτσι ωστε τελικά να μοιάζει με το κάτωθι :

  • auto eth0
  • iface eth0 inet static
  • address xxx.xxx.x.xx  <---(εδώ γράφεις την ip του server που επιθυμείς να είναι σταθερή)
  • netmask 255.255.255.0   <---(αυτό το αφήνεις ως έχει)
  • gateway xxx.xxx.x.xxx  <---(εδώ γράφεις την ip του router αυτήν με την οποία μπαίνεις στις ρυθμίσεις του)

 

σώζουμε και κλείνουμε το αρχείο.

και από την γραμμη εντολών δίνουμε τις κάτωθι εντολές :

εππανεκίνηση του δικτύου

  • sudo /etc/init.d/networking restart

 

και επανεκίνηση του server για να πάρει την σταθερή Ip

  • sudo reboot

 

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ :

Όταν ξανα-ανοίξει ο server δίνουμε από το τερματικό του την εντολή :

  • sudo ifconfig

 

Η εντολή αυτή θα μας εμφανίσει διάφορες πληροφορίες για το δίκτυο μας.Εσένα σε ενδιαφέρει εκεί που γράφει

inet addr :xxx.xxx.x.xx  να είναι η ip που ήθελες να είναι σταθέρη.Εάν ναι τότε όλα καλά , καθόρισες σταθερή ip στον server σου.